o-net online
ข้อสอบ O-NET คู่มือการใช้ O-NET Online ข้อสอบ O-NET ป.6 ข้อสอบ O-NET ม.3 ข้อสอบ O-NET ม.6 ผู้ทำเว็บ
ข้อสอบสสวท. ข้อสอบเพชรยอดมงกุฏ ข้อสอบเข้าม.1 ข้อสอบเข้าม.4 บทเรียนและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ฝึกสมอง
English Voice สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัทพ์ ผังเครือญาติ

O-NET Online

ผู้ชม 257,801 ผู้ลงคะแนน 326 คะแนนเฉลี่ย 5


วิธีใช้ข้อสอบ O-NET online
ข้อสอบ O-NET online ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET online ชั้น ม.3
ข้อสอบ O-NET online ชั้น ม.6

ข้อสอบ O-NET คืออะไร ?

ข้อสอบ O-NET คือ ข้อสอบที่ใช้ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนใน 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน เป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ ข้อสอบประกอบด้วย 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์

การสอบ O-NET จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นป.6 นอกจากใช้วัดความรู้ของนักเรียนแล้ว ยังถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 โดยนำไปรวมกับคะแนนที่นักเรียนได้จากการสอบแข่งขันเพื่อคัดนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1

ข้อสอบ O-NET Online

ข้อสอบ O-NET Online จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบความพร้อมของตนเองก่อนลงสนามสอบจริง โดยนำข้อสอบ O-NET ของปีก่อน มาทำเป็นข้อสอบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้ามาทำข้อสอบได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษข้อสอบ นักเรียนสามารถทำข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ตจากสถานที่ใดก็ได้ ใช้อุปกรณ์ใดก็ได้เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ

ข้อสอบ O-NET Online ให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 7 วัน นักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกวันเวลาสอบได้ตามความสะดวกของตนเอง เนื่องจากเป็นข้อสอบ Online นักเรียนจึงรู้ผลสอบของตัวเองทันทีที่สอบเสร็จ โจทย์ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบ นักเรียนจึงรู้ว่าตอบข้อไหนผิด รู้จุดบกพร่องของตัวเอง แล้วรีบแก้ไขก่อนถึงวันสอบจริง

วิธีใช้ข้อสอบ O-NET online
ข้อสอบ O-NET online ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET online ชั้น ม.3
ข้อสอบ O-NET online ชั้น ม.6
แจ้งปัญหาการใช้งาน
เสนอแนะความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียน/ผู้ปกครอง
www.facebook.com/MathsMethod


ผู้ชม 257,801 ผู้ลงคะแนน 326 คะแนนเฉลี่ย 5

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2018-2023 All rights reserved.